Tips bij warm weer

Wanneer varkens hittestress hebben, is de voeropname te laag en de melkproductie minder. Hier enkele tips om optimaal door de warmte te komen.


 • Maak de luchtwasser schoon, voor een goede luchtdoorlaat
 • Maak luchtinlaten, ventilatiekanalen e.d. vrij en schoon
 • Pas indien nodig de ventilatieinstellingen aan, bijv. verhogen begintemperatuur of verlengen van de P-band
 • Controleer op lekken in de isolatie
 • Voorkom directe zininstraling
 • Zet de biggenlampen en de vloerverwarming op tijd uit
 • Zeugen kunt u koelen door nek en schouders nat te maken
 • Zeugen en vleesvarkens kunt u koelen door de vloer nat te maken
 • Meer structurele maatregelen zijn: vloerkoeling en koeling van de inlaatlucht
 • Voer 's morgens vroeg en 's avonds laat. Bij vertering komt veel warmte vrij
 • Controleer de nippelopbrengst, bij kraamzeugen minimaal 2 liter per minuut
 • Geef rond werpen handmatig extra water
 • Let extra op hygiene van voerbakken, vooral de bakjes in de kraamstal
 • Geef extra vitamine C en E
 • Dextrose tijdens laatste week lactatie en na spenen vermindert het negatieve effect van een te lage voeropname op vruchtbaarheid
 • In voer zijn aanpassingen mogelijk waardoor er bij vertering en fermentatie minder warmteproductie is