SUVITA gezondheidsindex

SUVITA Gezondheidsindex geeft gezondheid een waarde


SUVITA varkensartsen introduceert tijdens de Landbouw Intensieve Veehouderijdagen in Hardenberg op 23, 24 en 25 oktober 2012 de SUVITA Gezondheidsindex (SGI), een nieuw kengetal dat de gezondheidsstatus van een varkensbedrijf een gemakkelijk hanteerbare maat geeft. Deze index is gebaseerd op onder meer technische resultaten en slachterijgegevens, maar ook op de klinische waarnemingen van de begeleidende dierenarts.

De varkensgezondheid op een bedrijf was tot nu toe moeilijk in een getal uit te drukken. Dat maakt het vergelijken van bedrijven erg lastig. Daarnaast heeft dat tot gevolg dat vermeerderingsbedrijven die biggen met een hoge gezondheidsstatus leveren, daarvoor niet worden gewaardeerd.                  Door het gebruik van de SUVITA Gezondeheidsindex krijgt gezondheid eindelijk een waarde. Hierop  zit de varkenssector al lang op te wachten. De SGI biedt de vermeerderaar goed onderbouwde argumenten om een hogere prijs voor zijn biggen te vragen. De meeste vleesvarkenshouders hebben immers meer geld over voor aantoonbaar gezonde biggen.

De klinische waarnemingen van de dierenarts vormen een belangrijk onderdeel van de SGI. Voor het vastleggen van deze waarnemingen werken de varkensartsen van SUVITA sinds begin dit jaar met het nieuwe registratiesysteem VetAPP. Dit systeem is ontwikkeld in opdracht van SUVITA varkensartsen. De SGI helpt de varkenshouder ook om doelgericht aan de gezondheid van zijn varkens te werken. Bovendien kan hij daardoor aan derden, zoals financiers en gemeenten, laten zien welke vorderingen hij op zijn bedrijf maakt ten aanzien van diergezondheid.