MRSA

Uit het "Bactopath"-onderzoek, waaraan een aantal varkensbedrijven uit de praktijk van SUVITA varkensartsen heeft meegewerkt, blijkt dat de juiste maatregelen het voorkomen van resistente bacteriën kan worden verminderd.


Enkele varkensbedrijven uit de praktijk van SUVITA varkensartsen hebben meegewerkt aan het "Bactopath"-onderzoek, dat is uitgevoerd door het IRAS-instituut van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
De bedoeling van dit onderzoek was om de maatregelen in beeld te krijgen die een varkenshouder kan nemen om een besmetting met de MRSA-bacterie op zijn bedrijf succesvol terug te dringen.
Bij deze maatregelen moet u denken aan het werken met handschoenen, verminderen van diercontacten, verminderen van antibioticagebruik, strikt all-in all-out, etc.
Tijdens dit onderzoek, dat 11/2 jaar duurde, werd de infectiedruk van MRSA elk half jaar gemeten. Ook werden de varkenshouder en zijn gezinsleden onderzocht op een besmetting met de MRSA-bacterie.
Uit het onderzoek is gebleken dat het wel degelijk mogelijk is om de infectiedruk van MRSA op een bedrijf terug te dringen. De maatregelen die de bedrijven genomen hebben, leidden ertoe dat het aantal met MRSA besmette bedrijven afnam. Ook bleek het aantal met MRSA besmette varkenshouders en hun gezinsleden af te nemen.
Gelijktijdig met dit onderzoek naar MRSA is ook naar andere resistente bacteriën gekeken. Ook hiervan bleek de infectiedruk af te nemen.

Wat kunt u als varkenshouder met deze informatie?
Er is nu duidelijk aangetoond dat door minder antibioticum te gebruiken en hygiënischer te werken, de aanwezigheid van resistente bacteriën kan worden verminderd. Maar we weten inmiddels ook dat dit veel "bijvangst" oplevert. Want niet alleen zijn er minder MRSA-bacteriën op uw bedrijf als u hygiënischer werkt, maar ook minder APP, PRRS, Parvo, Circo, E Coli, etc. En dat levert meer gezonde varkens op!
De varkensartsen van SUVITA richten zich in hun werk vooral op het terugdringen van de infectiedruk op het bedrijf. Zij kunnen u dus uitgebreid informeren hoe u de infectiedruk van MRSA kunt verlagen. En dat heeft zoals gezegd positieve bijeffecten!